El clima és mediterrani amb trets continentals. Les temperatures poden fluctuar entre els -3º C i els 38º C. La pluviometria és escassa, i anualment es pot arribar a recollir al voltant de 500 mm de pluja. 

L'altitud mitjana de les vinyes de Caterra oscil·la entre els 350 i els 450 metres. El Cerç i el Garbí són els dos vents predominants i de vital importància en la viticultura de Terra Alta i per ens, de Caterra ja que la seva presència garanteix una excel·lent qualitat dels ceps i el raïm. El Cerç, vent sec procedent de la Vall de l'Ebre bufa amb força i manté les vinyes i els raïms en maduració sanes; mentre que el Garbí refresca els càlids dies dels estius mediterranis. 

És característic de la Terra Alta el cultiu en terrasses amb sòls forts, profunds i no massa permeables. Per aquesta raó les vinyes es poden molt curtes per aconseguir un creixement de tipus rastrero, per aprofitar la humitat del terreny. En general abunden els sòls d'origen quaternari, de naturalesa argilenca-calcària i pobres en matèria orgànica. Un clar exemple d'aquests sòls és el panal.
 
La majoria de les finques llaurades i treballades amb cura i afecte pels membres de la Cooperativa estan emplaçades en cridaneres terrasses naturals, protegides per la temible erosió gràcies als marges de pedra seca, tan característics de tota la zona.
 
Les principals característiques pròpies de Terra Alta són les següents: 

  • Altitud mitjana dels vinyers oscil·la entre els 350 i 500 metres. 
  • Elevades hores de sol.
  • Baixa pluviometria anual que ronda entre els 350 i 500 mm segons la zona de la comarca.
  • Vents dominants: El Cerç bufa amb força i manté les vinyes i els raïms en maduració sanes; mentre que el Garbí i altres marinades procedents del Mediterrani refresquen i humitegen el càlid estiu.